Avdrag

Får ett företag göra avdrag för kiropraktisk behandling?

Ja, det får man. Men Skatteverket har inte gjort det lätt och tydligt att tolka. Så för att du inte ska behöva lägga ner lika mycket tid som vi gjort på att förstå detta, delar jag det vi funnit här.

Vi garanterar dock inte att all info ang. detta hålls uppdaterad på förändringar. Se det snarare som en hjälp att förstå allt lättare och för att spara tid i informationssökandet.

Det viktigast att känna till är att kiropraktik inte räknas till kategorin ”Motion- och friskvård”. Just därför listas kiropraktik i listan på Skatteverkets hemsida ”Ej skattefri förmån A-Ö inom motion och friskvård”, under bokstaven K. Det är mycket lätt att misstolka texten, som att man inte kan dra av kiropraktisk behandling. Men det skatteverket menar här är att det inte är godkänt som motion och friskvård (momspliktigt), vilket ju också framgår av rubriken.

Kiropraktik är nämligen sjuk-/hälsovård och det är momsbefriat.

Två olika alternativ finns

1. Antingen via Bruttolöneavdrag:

Efter överekommelse med den anställde kan arbetsgivararen göra ett bruttolöneavdrag på summan för behandlingen. Dvs. ett avdrag på summan för behandlingen tas då från obeskattade pengar. Den anställde står då för kostnaden själv, men det blir väldigt förmånligt eftersom det dras från obeskattade medel. Detta är helt fritt från förmånsbeskattning.

Företaget/arbetsgivaren har däremot ingen avdragsrätt för kostnaden.

Läs mer här: Bruttolöneavdrag

 —-   Obs! Förslag på ändring av möjligheten till bruttolöneavdrag pågår via riksdagsbeslut i juli 2018  —- 

 

2. Det andra alternativet är via ”Fri rehabilitering och förebyggande behandling”:

Företaget kan stå för hela kostanden för behandlingen enligt kategorin ”Rehabilitering eller förebyggande behandling”. Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är också skatte- och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivaren har skyldighet att svara för är skattefri.

Läs mer här: Fri rehabilitering och förebyggande behandling

Får man ta kiropraktik på friskvårdbidraget?

Normalt sett är det bara olika träningsformer, motion, massage och fotvård, etc. som ingår i det traditionella friskvårdsbidraget. Detta eftersom kiropraktik inte är friskvård utan sjuk-& hälsovård och momsbefriat.

Men det är bara en policyfråga vad företaget betalar för. Det är helt upp till företaget att bedöma om en insats behövs och om de är villiga att betala för det! 

Tala därför direkt med HR-avdelningen eller din chef, på ditt företag!

Jag vet att vissa myndigheter och en del företag godkänner kiropraktik via friskvårdsbidraget, så tala alltid med din HR-avdelning eller motsvarande.

Och – företaget har alltid de två möjligheterna som beskrivits ovan för att hjälpa dig. Dvs. via bruttolöneavdraget, så att det blir förmånligare för dig eller att företaget helt tar kostnaden via ”Rehabilitering eller förebyggande behandling”.

Hoppas du blev lite klokare av allt det här och lycka till! :-)