904_superpulsd-rotorcuff

Laserterapi

Välkommen till:

Kungsholmens Kiropraktik & Rehab AB

Sankt Eriksgatan 7, Stockholm

Tel. 073-339 05 10       

 

Kiropraktik i kombination med andra tekniker

Detta är den vanligast förekommande behandlingen där vi kombinerar olika verktyg som lämpar sig bäst, för just det du söker för.  Medicinsk laser, dry needling (muskelakupunktur), avancerade mjukdelsterapier med olika tekniker och grunden som är den kiropraktiska justeringen samt skräddarsydda rehabövningar. Undersökning och diagnostik är i samtliga fall utförd av leg. Kiropraktor.

Medicinsk laserbehandling

Ibland arbetar vi enbart med laserterapi. T ex vid artos, meniskskador, tendinos, artrit, lårkakor, fotledsstukning, postoperativa smärtor, m.m.

Suzanne har en bred uppsättning av olika laserapparaturer med olika våglängder och laservarianter för olika behov.

Suzanne-Nay

Leg. Kiropraktor

Doctor examining her patient knee

Broken arm - thumb up

Medicinsk laser (LLLT) 

Suzanne Nay är leg. kiropraktor och arbetar då det är gynnsamt för de besvär du söker för även med medicinsk laser (LLLT), ofta i kombination med andra lämpliga tekniker. Suzanne har även genomgått utbildning inom medicinsk laserterapi; ”Smärta i rörelseorganen” (2013) och har godkänts vid licensieringstest (2015).

Bra resultat med medicinsk laserterapi

Efter diagnostisk undersökning använder vi om det anses lämpligt ett mycket effektivt verktyg, medicinsk laserterapi. Oftast kombineras laserterapin med annan kiropraktisk behandling för att även komma till rätta med orsaken till att du fått dina besvär. Det blir en väldigt bra kombination! Och det gör att du får ut lite mer av ditt besök.

I den dagliga kliniska verksamheten har jag mycket god erfarenhet av positiva resultat vad gäller många olika muskuloskeletala besvär och även artros, tinnitus, yrsel, huvudvärk, käkledsbesvär, karpaltunnelsyndrom, postoperativa smärtor, diskbråck, m.m.

Under fliken SYMPTOM kan du läsa om vilka besvär vi tar emot och behandlar.

Working too much - suffering from a Carpal tunnel syndrome

Diagnos

Det viktiga med behandlingen är att ställa rätt diagnos. 

När detta väl är gjort genom olika neurologiska och ortopediska tester. m.m. kombineras ofta kiropraktik, akupunktur och olika muskelterapier med just medicinsk laser. Men vanligtvis består behandlingen av rätt kombination av olika tekniker. Den eller de tekniker som lämpar sig bäst används.

Jag och många av mina kollegor upplever dagligen mycket goda resultat. Att det heller inte är förenad med några biverkningar eller skador och är smärtfritt för patienten gör det ännu trevligare.

Ibland arbetar vi enbart med laserterapi och i detta fall bör man räkna med flera kortare täta behandlingar. Räkna med 2-3 behandlingar per vecka under en sammanhängande period av 2-4 veckor. Efter detta utvärderas resultatet och eventuell uppföljning med glesare intervaller följer på detta. Vid nybesöket får du en individuell plan.

Backache

Komplement till kiropraktik

Jag arbetar med Medicinsk laser från Irradia, klass 3B, vilket är en lågenergilaser för muskuloskeletala besvär med låg uteffekt utan biverkningar. Jag har en bred uppsättning av olika lasrar i flera olika våglängder och för olika ändamål. Den engelska termen är Low level laser therapy (LLLT). Terapiformen ligger mig varmt om hjärtat då jag ser fantastiska resultat, som ett komplement till den kiropraktiska behandlingen. 

Gå till tidbokningen  

808-450mWfot

Vad är laserljus?

Det är egentligen en mycket komplicerad förklaringsmodell, men kortfattat kan man säga att det är fotokemiska processer som påverkar en ljuskänslig del i kroppens celler. Detta sätter igång en kaskad av händelser som påverkar kroppen positivt. Läkningsförmågan påskyndas, inflammationsfrämjande ämnen minskar. När inflammationen försvinner, minskar också smärta. Det bryter också själva smärtcykeln, reducerar ärrvävnad och läker skador på ett överlägset sätt. Det minskar även svullnader och mycket mer.

Lasern producerar synlig eller osynligt ljus. Beroende på dess våglängd kan det mänskliga ögat se laserstrålen som en färg eller så uppfattar ögat inte färgen och då kallas det osynligt eller infrarött ljus.

Order LASER är en akronym, tagit från engelskans ”Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation”. Laser är en ljuskälla som avger ett väldigt rent, välordnad ljus. Med rent ljus menas här att ljuset består av fotoner som har en och samma våglängd. Man kan likna det med ljudet av en ton från en flöjt, vilken är mycket renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor vilka bl. a. karaktäriserar laserljuset. Ljusenergin kan skapa rörelse, värme, förändra atomer och olika ämnens egenskaper eller helt enkelt stimulera olika kemiska reaktioner.

Terapeutiska, lågenergilasrar används för olika problem som smärta och inflammation i muskler eller leder och mycket mer. Inom området idrottsmedicin fortgår flera studier som visar på snabbare läkningstid och återhämtning efter skada/träning. Det gör medicinsk laser till en mycket användbar terapiform vid olika typer av led- och muskelskador.

Djupdykning

Är man intresserad av att läsa mer om hur laserterapi fungerar ur ett vetenskapligt och mer heltäckande perspektiv som ändå väldigt lättläst kan man ladda ner information genom att klicka här: ”Laser som läker”

canstockphoto7112957

Vetenskapliga studier

Den första studien på medicinsk laserterapi gjordes på -60 talet och om sedan dess har tusentals studier gjorts. Om man söker på ”LLLT” (Low Level Laser Therapy) på www.pubmed.com, hittar man över 6.000 studier. 2014 har en SBU-rapport gjorts för laserbehandling vid nacksmärta:

Laserbeh. vid nacksmärta/SBU publikation

Laserterapi på människor finns beskrivet och beprövat i många positiva och publicerade s.k. dubbelblindade studier. Här kan den intresserade läsa vidare om dessa:

Publicerade dubbelblindade studier på laser

canstockphoto11024265

Vilka effekter har medicinsk laserterapi?

Laserljuset har unika egenskaper som ger följande effekter:

 • Stimulerar cellfunktioner (ökar energiproduktionen i mitokondrien)
 • Minskar smärta
 • Bryter smärtcykeln
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar svullnader och ödem
 • Främjar läkning

Laserljuset har visat sig ha många positiva effekter på celler och vävnader genom att det bl.a. ökar energiproduktionen i cellen. Därmed förbättras och påskyndas läkningsprocessen. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laser ljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallad det medicinsk laserbehandling eller Low Level Laser Therapy (LLLT). En positiv effekt av laserbehandling kan vara att man upptäcker att behovet av smärtstillande medel minskar.

stress

Vilka besvär kan avhjälpas?

Den här typen av laser kan användas vid många olika typer av problem med muskler, leder och nervsystem. Metoden används för att korta läkningsprocesser, minska inflammation och smärta samt reducera svullnad och ödem.

Medicinsk laser kan användas vid problem i rörelseapparaten som t ex.; tennisarmbåge/golfarmbåge, hälsenesmärta, stukningar, sträckningar i muskler, artros/artrit i knä- och fingerleder, ganglion, meniskproblematik, knäskålssmärta (PFSS), hälsporre, nedtrampad hälkudde, mortons neurom, ischias, godartad lägesyrsel (BPPV), ledbesvär, spända käkar, tinnitus, lårkakor, hematom, svullnader, karpaltunnelsyndrom, nackvärk, migrän, diskbråck m.m.

Det används också för att minska svullnad och förkorta läkningsprocessen efter en operation, smärtor som kvarstår efter fot-, axel-, knäoperationer m.m. Bland mycket annat.

Det viktigaste är att diagnostisera dina besvär och beroende på vad som är orsaken används lämplig metod. Varmt välkommen på en kiropraktisk konsultation/nybesök.

foot and (face sad) isolate on white background

Varför fungerar det?

Laser är som beskrivits ovan en sorts lampa som avger ett koherent, dvs. välordnat ljus med unika egenskaper. De här egenskaperna främjar läkning och minskar inflammation i  t. ex. muskler, nerver, senor och leder.

Laserljusets egenskaper är unika till skillnad från allt annat ljus. Ljuset består av fotoner med en och samma våglängd som skapar ett koherent ljus. Det kan till viss del jämföras med fotosyntesen där växterna tar emot solljus. Väldigt förenklat kan man säga att när man belyser med laser påverkas delar i cellen som är känsliga för ljus, så att t ex energiproduktionen i cellen ökar. Då sätts fotokemiska processer igång och det leder till positiva verkningsmekanismer som hjälper kroppen att läka. Läkningen påskyndas mycket när cellen får mer energi.

Men det är egentligen en hel kaskad av händelser som sker, vilket påskyndar läkningen i skadad vävnad och allt detta minskar smärtan. Exempelvis så minskar vissa ämnen som startar och upprätthåller en inflammatorisk process av ljusets unika egenskaper, vilket kan lindra många symptom. Det hela är en mycket komplicerad process och detta är en förenklad förklaring.

tennis player massaging elbow

Smärtfri behandling utan risker

Medicinsk laserbehandling (lågenergilaser) av den typ vi arbetar med, är idag en beprövad behandlingsmetod som använts sedan 1960-talet. Den har visat sig vara utan biverkningar eller rapporterade skador. Det finns inga risker med medicinsk laserbehandling, även om man har pacemaker, implantat, proteser eller är gravid.

Behandlingen är normalt helt smärtfri, enkel och går relativt snabbt beroende på hur många strukturer som kräver behandling. Med fördel kombineras laserterapin med annan manuell behandlingsform som kiropraktik, akupunktur och mjukdelsbehandling. Det är just så vi oftast jobbar här, med mycket goda resultat.

Täta intervaller

Ofta ger man 2-9 behandlingar över en period på 2-3 veckor. Ibland behandlar man varje eller varannan dag. Här på kliniken använder vi i vissa fall laser separat några gånger och ibland kombineras laserterapin med övriga manuella behandlingsmetoder. Det beror på vad som är orsaken till dina besvär och vad som är lämpligast och ger bäst resultat. Här får du en individuellt anpassad behandling för att minska just dina unika symtom. Inget fall är det andra likt.

För att få resultat och effekt bör du komma med täta intervaller och noga följa behandlingsplanen, som sträcker sig över 2-3 veckor, beroende på symptom.

Pain

Olika reaktioner efter behandling

Precis som vid andra manuella behandlingsmetoder reagerar kroppen ibland efteråt, vilket i laserns fall är ett tecken på att behandlingen haft effekt. Reaktionen uppstår oftast inom 24 timmar och följande kan uppträda:

 • Tillfällig eller bestående smärtlindring
 • Tillfälligt ökad trötthet och ibland förbättrad sömn, oftast orsakad av smärtlindring och muskelavslappning
 • Övergående värkreaktion, oftast orsakad av att läkningsprocesser sätts igång
 • Vid behandling av fullt frisk och normal vävnad märker man inga reaktioner alls

Hem

Woman receiving foot massage from physiotherapist in clinic