Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är en primärvårdsgivande hälsoprofession som ställer diagnos och behandlar smärta, värk och funktionsstörningar i hela rörelseapparaten. En kiropraktor är expert på att analysera kroppens komplexa och sammansatta rörelsemönster och mekanik. Vi studerar hur du belastar och använder kroppen i olika situationer. Sedan hjälper vi kroppen att återfå en förbättrad rörelse, funktion och biomekanik.

En kiropraktor är legitimerad av socialstyrelsen och arbetar under de lagar som gäller för övrig svensk hälso- och sjukvård, t ex. vad gäller journalföring, tystnadsplikt, m.m.

Kiropraktik ingår numera i WHO (Världshälsoorganisationens) organ för medicinsk vetenskap, CIOMS.

Vad gör en kiropraktor?

En kiropraktor är specialist på att diagnostisera och behandla alla besvär i rörelseorganen, dvs. hela kroppens rörelseapparat, inte bara ryggen.

Kiropraktorn undersöker och behandlar patientens leder, muskler och andra mjukdelsstrukturer med händerna. Behandlingen föregås av en noggrann neurologisk, ortopedisk och kiropraktisk undersökning.

Kiropraktorn ser då efter störningar i ditt rörelsemönster, iakttar hur du belastar kroppen och kontrollerar ledernas rörlighet, spänningar i muskulatur och eventuella skador.

En led som är begränsad i sin rörelse kan orsaka smärta, både lokalt och i andra delar av kroppen. När du fått ont är det stor risk att du efter ganska kort tid börjar röra dig annorlunda för att kompensera för smärtan. Det sker ofta utan att du tänker på det. Detta leder nästan alltid till andra följdbesvär.

När gränsen är nådd för t. ex. felbelastning eller överbelastning skickas smärtsignaler till hjärnan. När kiropraktorn med mjuka handgrepp justerar leden med en snabb impuls, förändras överföringen av dessa signaler och smärtan reduceras.

Efter en kiropraktisk behandling kan leden börja röra sig mer gynnsamt igen genom att full funktion har återskapats. Det minskar också spänningar i omkringliggande muskulatur och andra vävnader, som ofta bidrar till smärtan. Man aktiverar sedan inaktiva muskler för att skapa ett balanserat och fötbättrat rörelsemönster.

Kroppen har nu fått god hjälp på traven att läka själv, utan biverkningar eller kemiska substanser!

Biomekanik

En kiropraktor ser alltid kroppen ur ett helhetsperspektiv där det ena kan påverka det andra, enligt vissa biomekaniska principer och mönster. Biomekanik handlar om på vilket sätt just du belastar din kropp när du rör dig. Kiropraktorns arbete går ut på att optimera ditt rörelseuttag där det behövs, minska dina obalanser mellan fram och baksida och leta efter asymmetri mellan din högra och vänstra halva, Och att skapa ett för kroppen mer ekonomisk och gynnsam belastning och rörelsemönster, i syfte att minska dina besvär och smärtor.

Vad är det som knakar?

Det som oftast förknippas med kiropraktik är när kiropraktorn med speciella handgrepp justerar/manipulerar just leder i kroppen som inte fungerar bra, i en viss riktning, på exakt rätt ställe.

Då kan det uppstå ett knäppande ljud. Ljudfenomenet beror bara på en tryckförändring i leden och är ofarligt. Det är faktiskt samma fysikaliska fenomen som när du öppnar en syltburk – plopp!

Det är alltså inte alls skelettet som låter och det är inga kotor som flyttas på när det knakar, utan en tryckförändring i leden. Många tror tyvärr, helt obefogat, att det är farligt när det knakar, men så är alltså inte fallet!

Medicinsk utbildning

En leg. kiropraktor har 5-6 års mycket bred medicinsk utbildning, där ex. neurologi, ortopedi, biomekanik, fysiologi, idrottsmedicin m.fl ämnen utgör stora element. Utbildningen innefattar dock samtliga medicinska ämnen, varför en kiropraktor fungerar som primärvårdsgivare. Detta betyder att kiropraktorn har de medicinska kunskaperna som krävs för att avgöra om dina besvär härrör sig från annat en rörelseapparaten och hänvisar dig vid misstanke om detta vidare.

Kiropraktikens historia

Själva ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att utföra (cheiro) för hand (praktikos). Kiropraktiken grundades för över 100 år sen i USA av en man som hette D.D. Palmer då han satte ryggradens funktion i samband med nervsystemet. Kiropraktiken har sedan dess vidareutvecklats till modern vetenskap och ser väldig annorlunda ut nuförtiden. Det är idag det tredje största primärvårdsyrket i västvärlden, efter läkare och tandläkare. I de flesta länder, framför allt i USA och Europa är en kiropraktor det absolut självklara valet när man får ont i rygg, nacke, axlar eller lider av huvudvärk.

År 1989 fick kiropraktorer möjlighet att ansöka om legitimation i Sverige och 2006 blev Kiropraktor en skyddad yrkestitel. Det innebär att man inte längre får kalla sig kiropraktor eller något liknande om man inte är legitimerad av Socialstyrelsen och därmed har genomgått rätt utbildning och inte någon kortare kurs. Idag är kiropraktorutbildningen 6 år.

Vad är skillnaden mellan en kiropraktor och naprapat?

Detta är överlägset den vanligaste frågan, åtminsone av invånare i Sverige och kanske även i Norge. Detta därför att de flesta naprapater har etablerat sig just här. Det första man kan säga att det är två olika yrkesgrupper som behandlar samma typer av besvär och symptom. Likheterna mellan kiropraktik och naprapati är betydligt fler än skillnaderna.

Det är egentligen större skillnad på arbetssätten mellan två terapeuter av samma yrkeskategori än det är mellan yrkesgrenarna i sig. Två terapeuter ur samma profession kan arbeta på ganska skilda sätt och ha olika specialiteter. Båda professionerna behandlar samma typer av besvär, om än med lite olika behandlingsprinciper, tekniker vad gäller justeringar, infallsvinklar och grundfilosofi.

Det viktiga är att hitta en terapeut som du känner förtroende för, som du trivs med och som du får resultat av!

Båda professionerna är i Sverige legitimerade av socialstyrelsen och arbetar med och är utbildade för, att minska smärta, värk och andra besvär i hela rörelseapparaten.

Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken, i USA, vid början på 1900-talet. Naprapaterna är globalt sett en mindre yrkesgrupp med en överrepresentation här i Skandinavien och även några stater i USA där Illinois och framför allt staden Chicago har gott om naprapater.

Kiropraktorerna är en betydligt större och mer etablerad yrkesgrupp, globalt sett. Kiropraktor är den tredje största primärvårdsyrket i västvärlden, efter läkare och tandläkare. Kiropraktiken är representerade över stora delar av världen, mer eller mindre integrerat i offentligvården i respektive land.

Så internationellt sett är det vanligare att man vet vad en kiropraktor är medan i Skandinavien är det kanske vanligare att man vet vad en naprapat är, då majoriteten av alla naprapater finns just här.

Ska jag söka kiropraktor eller läkare för mina besvär?

En kiropraktor är den hälsoprofession som är specialist på just rörelseorganens funktion, dess besvär och skador. Kiropraktorn har en bred medicinsk utbildning (5-6 år).

Vi undersöker dig alltid noga innan behandlingen påbörjas (neurologiskt, ortopediskt och kiropraktiskt) för att utesluta andra orsaker eller skador. Efter ställd diagnos behandlar vi sedan manuellt orsaken till det som skapat dina besvär och ger dig skräddarsydda rehabiliterande övningar och andra smarta tips, parallellt med behandlingssessionerna.

Hos en läkare kan du däremot få smärtstillande läkemedel, vilket vi kiropraktorer inte får förskriva i Sverige. Däremot löser aldrig detta orsaken till dina besvär, även om det ibland är nödvändigt att få smärtlindring den allra första tiden, om du har mycket ont. Och framför allt om du har svårt att sova pga. besvären.

Därför kan du alltid gå till en kiropraktor som förstahandsval med ryggskott, diskbråck, ischias, huvudvärk, nackspärr eller liknande besvär.

Ibland vill vi utesluta andra orsaker innan behandling och då skickar vi dig också på lämplig undersökning, blodprov eller röntgen via din husläkare. Mycket sällan krävs dock en röntgen för att diagnostisera besvären utan det räcker med samtal, kliniska underökningar och tester av ditt nervsystem och olika ortopediska tester här på kliniken.